Info
Amsterdam, Utrecht, the Netherlands | Gepubliceerd op: 11 oktober 2012
Pitch
Lava's Spoorbeeld designs zijn resultaat van synergie tussen ijzersterk visueel ontwerp en interactief denken. http://pr.co/p/000q1r
Samenvatting
Het Spoorbeeld, ontwikkeld door Bureau Spoorbouwmeester, is het overkoepelend vormgevingsbeleid voor de spooromgeving. Lava ontwierp een identiteit die de essentie van Spoorbeeld verbeeldt, namelijk: hoe verhoudt een detail (als bijvoorbeeld een stationsbank), zich tot het geheel (van de stationsomgeving).
De digitale publicatie ontsluit alle informatie, wetgeving en inspiratie met betrekking tot de beleving van het spoor op een heldere en visueel aantrekkelijke manier.
Details
Spoorbeeld
Bureau Spoorbouwmeester (BSM) is opgericht in 2001, op inititatief van de Nederlandse Spoorwegen en Prorail. Het Spoorbeeld is opgesteld voor alle bij het spoor en spooromgeving betrokken partijen: van stationseigenaren, opdrachtgevers, exploitanten en concessiehouders tot ontwerpers, gebruikers, overheden en de traditionele spoorpartners Prorail en NS. Het Spoorbeeld wordt elke 4 jaar opgesteld. De richtlijnen hebben een rechtspositie en worden gebruikt voor beleidsvorming.
Het Spoorbeeld is opgesteld vanuit het perspectief van de reiziger in de spooromgeving. Spoorbeeld presenteert de visie op de reizigers beleving. In een dynamische, steeds veranderende omgeving zorgt dit voor eenduidigheid, herkenbaarheid en leesbaarheid.

Essentie van het project
Spoorbeeld was altijd een gedrukte publicatie, maar in 2011 besloot Bureau SpoorbouwMeester over te gaan op een online publicatie.
Naast een nieuwe identiteit werd Lava gevraagd om een digitale publicatie vorm te geven die een combinatie is van richtlijnen en inspirerende voorbeelden van het effect van de adviezen van BSM.

Samenwerking
Lava heeft 2 teams gevormd. Eén voor de ontwikkeling van de nieuwe visuele identiteit, en één met focus op de inhoud, de structurering ervan, en de interactie van de nieuwe publicatie. Cinnamon vertaalde het ontwerp met veel oog voor detail naar de browser. De samenwerking tussen BSM, Cinnamon en Lava was van essentieel belang voor de resultaten zoals die er nu staan. 

Resultaat
De identiteit weerspiegelt waar Spoorbeeld voor staat: Een ambitieuze organisatie met oog voor detail. De relatie tussen een element en het geheel resulteerde in een modulair systeem waar alle elementen bouwblokken zijn op een vierkant grid. De digitale publicatie heeft een heldere navigatie en is geoptimaliseerd voor tablets. De resultaten zijn een prachtig voorbeeld van wat Lava beoogt: synergie tussen ijzersterk visueel ontwerp en gebruiksvriendelijkheid online.
Citaten
"Veel identiteiten worden ontworpen voor statisch (drukwerk) gebruik en daarna toegepast in interactieve omgevingen. De identiteit van Spoorbeeld is ontworpen vanuit interactieve toepassing en daardoor werkt het uiteindelijk veel beter.”

— Hans Wolbers (creatief directeur Lava)
Video's