Lava’s ontwerpen voor Elevate gepresenteerd op het World Design Forum 2012

Elevate is een online platform dat internationale gezondheidswerkers opleidt, hun professionele kennis vergroot en daarmee gezondheidszorg over de hele wereld verbetert. Lava heeft Elevate helpen ontwikkelen met een merk concept en user experience design.

19 OKTOBER 2012, AMSTERDAM, UTRECHT, EINDHOVEN
Samenvatting
Elevate werd vandaag gepresenteerd op het World Design Forum (WDF 2012). Het forum onderzoekt het veranderende landschap van sociaal ondernemerschap en onderzoekt hoe design en design thinking mogelijk veelbelovende initiatieven die de kwaliteit van het leven en de impact daarvan op communities kan helpen verbeteren. Elevate sluit naadloos aan op deze kwalificaties. Voor Lava is het een uitdaging geweest van onze expertise: identity design, communicatie, merkstrategie en user experience design.
De lancering van het merk Elevate, waaronder een website en een Virtual Learning Environment (VLE) is zowel het einde als het begin van een spannende tijd. Lava is trots op het resultaat van een intensief proces van vele workshops, ontwerpen en opnieuw ontwerpen over de periode van 1,5 jaar. Nu is de tijd om te zien of de goed doordachte strategieën en ontwerpen zullen voldoen aan de verwachtingen.

De klant
De identiteit, website en e-learning omgeving zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de initiatiefnemers van Elevate: Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht.

Een nieuwe naam
Het begin van het project was het ter discussie stellen van de werktitel: 'Utrecht Academic Health Portal' (UAHP). Onze advies voor een nieuwe naam was dat deze goed uit te spreken is, en makkelijk te onthouden. Ten tweede moest de naam uitstralen dat Elevate de groei van de individuele gezondheidswerker tot doel heeft, en daarmee de groei van communities over de hele wereld. Een derde uitdaging was dat het een sterke merknaam moest zijn, vooral omdat het merk vooral in 'het online domein' zal zijn. Daarom moest het een naam zijn die precies verteld wat het doet, zonder ‘sublabeling' of een 'descriptor'.

Elevate is an online academy that educates international health professionals, elevating professional knowledge and improving health worldwide.

De zin hierboven illustreert perfect hoe het werkwoord 'elevate' gebruikt kan worden om de onderliggende idee van 'elevation' te versterken. De rijkdom van het woord en de mogelijkheden van het gebruik ervan in verschillende situaties, maakte de keuze voor 'Elevate' als de nieuwe merknaam een voor de hand liggende.

Communicatie- en strategisch advies
De methode van User Centered Design (UCD) hielp ons bij het structureren van de communicatie en het defininiëren van de digitale strategie. In deze fase legden we samen met de opdrachtgevers een solide basis voor, om komende ontwerp-  en communicatie beslissingen te kunnen funderen.
Zo creëerden we personas, die de belangrijkste groepen van toekomstige gebruikers in kaart brachten. Een van hen is Justinous Legote, een verpleger uit Johannesburg - Zuid-Afrika. Hij bracht het inzicht dat er in de ontwerpen rekening gehouden moest worden met bandbreedte beperkingen. Alle vier persona's zijn gedurende het hele traject bij ons gebleven en daarna, om ons te helpen bij communicatie- en ontwerp beslissingen.

Uitdagingen voor het identiteit ontwerp
Terwijl de traditionele academische identiteiten vaak iconisch en 'zwaar' zijn, moet Elevate licht en uitnodigend zijn, maar wel de lading dekken van het ambitieuze en innovatieve karakter van het programma. Hoe creëer je een identiteit die de academische waarden van de onderwijsinstellingen vertegenwoordigd, en er tegelijkertijd voor zorgt dat het transparante en innovatieve karakter van Elevate wordt gecommuniceerd?
En als laatste maar niet minder belangrijk, de identiteit moet aantrekkelijk en uitnodigend zijn voor mensen van alle rangen en windstreken. Een maatschappelijk werker uit Tanzania moet zich net zo goed kunnen identificeren met Elevate als een medisch adviseur in Singapore of een dierenarts in Nieuw-Zeeland.
De uitdaging waarmee we aan de slag zijn gegaan is deze: hoe kunnen al deze verschillende aspecten culmineren tot een eenduidige merk?

Het ontwerpen van Elevate online
In het identity design hebben we een merk neergezet die we nu 'Elevate' noemen, kwam er een nieuwe communicatie en design uitdaging: Hoe gaan we, nu 'het verhaal van Elevate' staat in woord en beeld, deelnemers aantrekken voor het programma?

We hebben daarom zogenaamde 'user scenario's' gemaakt die inzichtelijk maken hoe potentiële deelnemers Elevate kunnen vinden door bijvoorbeeld e-mail nieuwsbrieven, aanbevelingen van collega's en Google-zoekopdrachten. We hebben het ontwerp en de inhoud gemaakt voor de website en de nieuwsbrieven die gericht zijn op de informatie behoefte van een mogelijke participant, die graag bevestigd wil zien dat Elevate het beste online programma heeft voor het verbeteren van persoonlijke kennis op het gebied van gezondheid en gerelateerde onderwerpen.

De volgende stap in het ontwerpproces was erop gericht om bezoekers te betrekken in ‘het verhaal van Elevate’ om ze uiteindelijk te motiveren deelnemer te worden van het programma en zich in te schrijven voor één of meer cursussen.
De ervaring van de bezoeker van de website moet de professionele en de op ‘community vorming’ gerichte aanpak van Elevate bevestigen.

Deze focus moet niet alleen resoneren in de 'marketing' ontwerpen van de publieke website. Deze moet worden doorvertaald en sterk, zo niet sterker overkomen in de Virtual Learning Environment (VLE). Met de belofte en educatieve modellen van Elevate in het achterhoofd, onderzochten de teams van Lava en Elevate verschillende online software-oplossingen die  een ‘gegarandeerd' solide gebruikerservaring boden voor zowel deelnemers als docenten. Niet één voldeed echt. Daarom werd de beslissing genomen een VLE op maat te ontwerpen. De educatieve expertise van het Elevate team werd gecombineerd met de user experience (UX) kennis van Lava. Uiteindelijk heeft dit een interface ontwerp opgeleverd dat de ‘flow’ van een cursist  optimaal ondersteunt.

Dit maakt een opleiding door Elevate nu echt een onvergetelijke ervaring. Niet alleen omdat de inhoud van de aangeboden cursussen bijdraagt aan het verhogen van de professionele kennis van gezondheidswerkers, maar ook door de gecombineerde ervaring van de inhoud en de UX (user experience) ontwerpen. Dit draagt bij aan de doelstelling om de gezondheid door onderwijs op een wereldwijde schaal te verbeteren.

Resultaat en toekomstige uitdagingen
Nu Elevate gelanceerd is, gaat het echte werk beginnen. Met de inschrijving van de eerste deelnemers zullen zowel het onderwijsmodel als de ontwerpen die dit model ondersteunen, hun waarde moeten gaan bewijzen.

Elevate is en blijft vernieuwend. Elevate zal leren van de deelnemers en de ervaringen, en zo voortdurend  verbeteren: zowel wat betreft de inhoud als de vormgeving van de cursussen. De deelnemers zullen uiteindelijk ambassadeurs worden van het Elevate-programma en cursussen.

Samenwerking
Elevate is een samenwerking van:
- De klant: het Elevate team
- Merk concept en user experience ontwerp: Lava
- Technische implementatie: Lucius Websystems (public website),
Fngtps (public website homepage carrousel) en Michiel Boerman (VLE)
- Copy publieke website: City Savvy
Afbeeldingen
Over Lava

ENGLISH

Lava is a design agency with offices in Amsterdam and Beijing. Within Lava people from a variety of backgrounds collaborate: from brand strategy to digital, motion and print design. Together we create concepts that enable brands and organisations to communicate and interact in ever more digital environments.

DUTCH

Lava is een Nederlands ontwerpbureau met vestigingen in Amsterdam en Beijing. Mensen met verschillende achtergronden werken binnen Lava: van merkstrategie naar digitaal, motion en print design. Samen creëren we concepten die merken en organisaties in staat stellen om te communiceren en interacteren in toenemend digitale omgevingen.

berichten